Adatvédelmi tájékoztató

Jelen adatkezelési tájékoztató a www.bodzainteriordesign.com tevékenységéhez kapcsolódó adatkezelésre vonatkozik. Az adatkezelés a hatályos jogszabályoknak megfelelően, az Érintett jogainak biztosításával történik.
Igyekszünk személyes adatai kezelését a lehető legkisebb mértékben végezni. Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával forduljon hozzánk bizalommal a megadott elérhetőségeken.

I. Általános információk

1. Adatkezelő neve, elérhetőségei

Páll Zsófia Bodza (vagy Bojza Bt.)
bodza.interior.design[at]gmail[dot]com
Az Adatkezelő tárhelyszolgáltatója:
Netfort.hu
info[at]netfort[dot]hu

2. Érintettek jogai

tájékozódáshoz való jog: az Érintett joga arra, hogy információkat kaphasson az adatkezelés tényéről, a kezelt adatok köréről és az adatkezelés egyéb körülményeiről. Magába foglalja az általános tájékoztatást és az esetlegesen felmerülő kérdések megválaszolását.

hozzáféréshez való jog: az Érintett joga arra, hogy megismerhesse, mely személyes adatait kezeli az Adatkezelő.

helyesbítéshez való jog: az Érintett joga arra, hogy a hibásan kezelt adatai javításra kerüljenek.

törléshez való jog: az Érintett kérheti a kezelt személyes adatainak törlését, amennyiben az adatkezelés nem jogszabályi vagy egyéb kötelezettség teljesítése miatt szükséges.

adathordozhatósághoz való jog: az Érintett joga arra, hogy a kezelt személyes adatait a jogszabályokban foglaltak szerint széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, vagy azokat az Adatkezelő másik Adatkezelő részére továbbítsa.

az adatkezelés korlátozásához való jog: az Érintett kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását, amennyiben ennek a jogszabályi feltételei fennállnak.

tiltakozáshoz való jog: az Érintett joga arra, hogy a jogszabályi rendelkezések alapján tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen

Panaszkezelés
Adatkezeléssel kapcsolatban felmerülő kérdésével, panaszával a fent megadott elérhetőségeken fordulhat az Adatkezelőhöz. Panaszával felkeresheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot is az alábbi elérhetőségeken: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, ugyfelszolgalat[at]naih[dot]hu, +36 (1) 391- 1410.

II. Egyes adatkezelésekre vonatkozó információk

Lakberendezési tervezések és tanácsadás

Milyen adatokat kezelünk?

Kapcsolatfelvétel során: Kezelésre kerülnek a megrendelőlapon megadott adatok: név, e-mail cím, árkalkulátor adatai.

Teljesítés során: A tervezés teljesítése során azon adatok kezelésére kerül sor, amelyeket az Érintett ad át az Adatkezelő részére, pl.: tervekre vonatkozó egyedi igények, tervrajzok, fotók.

Számlázás során: A teljesítést követően a számla kötelező adatai is kezelésre kerülnek: megrendelő neve és címe.

Mi az adatkezelés célja?

Az adatkezelés célja a tervezés gördülékeny és jogszabályoknak megfelelő teljesítése.

Mi az adatkezelés jogalapja?

A kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás során, a teljesítéssel összefüggően az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása.

A számlázás során az adatkezelés jogalapja az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény és vonatkozó rendeletei.

Meddig kezeljük az adatokat?

Amennyiben a kapcsolatfelvételt nem követi tervezés, az adatok a megrendelő elküldését követő egy héten belül törlésre kerülnek.

A tervezés teljesítésével kapcsolatos adatokat a teljesítést követően 1 évig tároljuk.

A számlázással kapcsolatos adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény értelmében 8 évig tároljuk.

Ki férhet hozzá az adatokhoz?

A tervezés teljesítésével kapcsolatos adatokhoz kizárólag az Adatkezelő rendelkezik hozzáféréssel.

A számlázással kapcsolatos adatokhoz az Adatkezelő, valamint a könyveléssel megbízott Adatfeldolgozó rendelkezik hozzáféréssel.

Továbbítjuk-e az adatokat?

A tervezés teljesítésével kapcsolatos adatok nem kerülnek továbbításra.

A számlázással kapcsolatos adatok az előző pontban nevezett Adatfeldolgozóhoz kerülnek továbbításra.

A www.bodzainteriordesign.com honlappal kapcsolatos adatkezelés
A honlap az Érintett által megadott adatokat a fentiek szerint kezeli.

A honlap sütiket, cookiekat használ. Ezek olyan kis méretű fájlok, amelyek az weboldal használatával kerülnek az Érintett számítógépére (telefonjára, tabletjére, stb.) az internetes böngészőn keresztül. A sütik egy része automatikus, mások akkor kerülnek telepítésre, ha azokat az Érintett engedélyezi.

A sütikkel kapcsolatos beállításokat megteheti böngészőjében, illetve engedélyezheti/letilthatja őket az egyes honlapokon. Amennyiben nem engedélyezi a sütik használatát, az esetlegesen negatívan befolyásolhatja a honlap használatát.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot jelen adatkezelési tájékoztató módosítására. Az aktuális tájékoztató jelen holnapon található. Bővebb tájékoztatás elérhetőségeinken kérhető.

Utolsó módosítás dátuma: 2023.10.16.